Wethouder Kukenheim steunt Motie inzake ‘Ervaringsdeskundigheid in Buurtteams’

Op donderdag 11 november is de Motie inzake ‘Ervaringsdeskundigheid in Buurtteams’ behandeld in de Amsterdamse gemeenteraad. De Motie was ingediend door Lene Grooten (GroenLinks), Nenita la Rose (PvdA) en Sjoerd Warmerdam (D66). In de Motie werd onder andere geconstateerd dat: In verschillende buurtteams al wordt gewerkt met ervaringsdeskundigen, maar dit in lang nog niet alle buurtteams het geval is en er soms geen plan is hoe deze kennis en expertise duurzaam geborgd kan worden en dat ervaringsdeskundigen niet alleen bewoners kunnen helpen maar ook juist professionals kunnen ondersteunen in de transitie naar werken vanuit de leefwereld. En in de Motie werd ook geconstateerd dat nu al duidelijk is dat het duurzaam maken van ervaringsdeskundigheid binnen de teams een complex proces is waarbij drie niveaus (directies van Buurtteamorganisaties, teamleiders en uitvoerende professionals) tegelijkertijd moeten kantelen. Daarom vroegen de inzenders van deze Motie het college van burgemeester en wethouders:

  • Dat elke buurtteamorganisatie ervaringsdeskundigen in dienst neemt, die als tandem samenwerken met de buurtteam professionals;
  • Deze ervaringsdeskundigen zijn geschoold als ervaringsdeskundige;
  • In de leertrajecten die opgezet worden voor de buurtteams een vorm te bedenken waarin er in tandems samen wordt opgetrokken door de Buurtteam professionals en ervaringsdeskundigen.

Wethouder Simone Kukenheim steunde deze motie en nam hem aan en dat is een succes voor iedereen die het benutten van ervaringskennis en de inzet van ervaringsdeskundigen een warm hart toedraagt.

Kukenheim kondigde aan dat ze begin december met een update over de buurtteams komt. Dan onder andere meer over de wachttijden voor bepaalde diensten, de hulp aan dak- en thuislozen door de buurtteams, de inzet van ICT infrastructuur en de inzet van ervaringsdeskundigen in de buurtteams.

Kukenheim geeft groen licht; werk aan de winkel voor het Amsterdams Netwerk Ervaringsdeskundigheid om de buurtteams te steunen met de inzet van ervaringsdeskundigen.

Ga naar de inhoud