Community of Practice ‘Gewogen Maatwerk’

Een waardevol leven waar werk zo mogelijk deel van uitmaakt

Iedereen die afhankelijk is geweest van een uitkering weet hoe belangrijk een goed contact is met je klantmanager (of ‘klantbegeleider, zoals deze nu heet in Amsterdam). Je bent immers best afhankelijk van die persoon. Zeker als je ook hulp nodig hebt om weer betaald werk te vinden.

Streng of soepel?

Maar hoe word je nu het best en prettigst geholpen? Gek genoeg lijkt dat vaak afhankelijk van wie je treft én van ‘de politieke wind’. En dat is zeker niet alleen in Amsterdam zo. Per gemeente in Nederland kan het bijstandsbeleid verschillen; Streng of juist minder streng. En ook vanuit Den Haag klinkt dan weer de roep om ‘streng handhaven’ en dan weer om ‘een menselijk gezicht’.

Erg verwarrend. Voor mensen die (nog) van een uitkering afhankelijk zijn, maar óók voor klantmanagers. Wat is nu de beste manier om mensen écht een eerlijke kans te bieden op een waardevol leven, waar ‘werk’ zo mogelijk deel van uitmaakt?

Echt in de praktijk

Daarom hebben een 7-tal Nederlandse gemeenten (waaronder Amsterdam) besloten samen te onderzoeken wat nu écht de beste manier van begeleiden is. Niet vanuit kantoor ver van de werkelijkheid, maar in de praktijk door wetenschappers, professionals (de klantmanagers) én…cliënten samen. Dat noemen we de  ‘Community of practice’ Gewogen Maatwerk[1]. Omdat cliënten volwaardig in dit onderzoek betrokken worden, doet ANE graag mee.

Willen, kunnen, doen!

Wat we in de praktijk vooral willen testen en verder ontwikkelen is een werkwijze met het ‘Integratief gedragsmodel’ (IGM) als basis. Dit IGM is een model dat door gedragsdeskundigen is ontwikkeld om lastige zaken als ‘motivatie’ en ‘gedrag’, beter te begrijpen én te beïnvloeden. Want, zoals we allemaal weten, iets willen (denk aan stoppen met roken) betekent nog niet, dat we dat ook echt (kunnen) doen (en volhouden). Hier beter rekening mee houden noemen we ‘Gewogen Maatwerk’. En dat sluit dan weer mooi aan bij de Amsterdamse Maatwerkmethode (AMM). De AMM heeft immers als doel oplossingen te vinden die écht passen bij de persoon.

Amsterdamse cliënten doen mee

Zeven Amsterdammers met ervaring in de bijstand doen mee aan het onderzoek. Jamaa, Marlijn, Berty, Victor, Sylvia, Dicky en Desirée doen mee in verschillende (landelijke) thema groepen. Zo dragen zij bij aan een menselijker re-integratiebeleid in Amsterdam én in de rest van Nederland.


“Heel fijn om te ervaren dat er bij sociale diensten bevlogen op verandering gerichte mensen werken die deelnemen aan C0P. Ik hoop dat over 3 jaar blijkt dat deze voorhoede praktische bezwaren en botsende belangen heeft overwonnen.” (Marlijn)


Meer info over de CoP in Amsterdam? Meedoen? Mail Berend: b.de.groote@amsterdam.nl

[1] https://www.divosa.nl/projecten/community-practice-gewogen-maatwerk

Ga naar de inhoud