Onderzoek

Kartrekkers
Esmeralda van der Naaten, Reinier Schippers

Thema
Op welke manier wordt ervaringskennis beter benut in onderzoek? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het gaat om impact?

Praktisch
De kring komt ongeveer 4 maal per jaar bij elkaar. We vormen een nieuw netwerk; nieuwe deelnemers zijn welkom.

Contact
Esmeralda van der Naaten: esmeralda@deomslag.nl
Reinier Schippers: reinschip@hotmail.com


Op zoek naar ervaringskennis: onderzoek als instrument

Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis zet zich in om ervaringskennis een betere positie te geven. Dat willen we ook doen voor onderzoek.

Onderzoek naar de praktijk kan helpen om kennis te verzamelen over het inzetten van ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis. Dat vraagt misschien ook wel om een bepaald soort onderzoek. Want onderzoek kan zelf ervaringskennis ook altijd nog beter benutten; door middel van participatief actie-onderzoek bijvoorbeeld.

We zijn in september 2023 gestart om samen verkennen hoe we ervaringskennis in de stad kunnen versterken door middel van onderzoek. Kunnen we met deze kring vanuit ANE een bijdrage leveren om het benutten van ervaringskennis in onderzoek verder op de kaart te zetten? Lees hieronder meer over de actuele stand van zaken.

Doe mee!
We willen samen met enthousiaste meedenkers het gesprek ‘aanjagen’ over wat er nodig is om ervaringskennis op de stedelijke onderzoeksagenda een stevige positie te geven. Kom jij samen met ons de positie van ervaringskennis in de stad versterken? Geef je dan op bij Esmeralda, via esmeralda@deomslag.nl of Reinier reinschip@hotmail.com.

Eerste bijeenkomst Kring Onderzoek

Deze nieuwe Kring kwam op 25 september 2023 voor het eerst bijeen. Thema van die bijeenkomst was ‘Participatief onderzoek: kansen en kwesties’. Hieronder een verslag.

We hebben het gehad over verschillende aspecten van participatief onderzoek doen. Het gaat om verschillende rollen die ervaringsdeskundigen of mensen met ervaringskennis kunnen vervullen in kwalitatief onderzoek. Enerzijds zijn ze wellicht de respondenten. Onderzoekers kennen het probleem om (de juiste) respondenten te vinden, zeker mensen die je minder makkelijk bereikt. In de praktijk wordt ervaringsdeskundigheid vaak ingezet om bestaande problemen op te lossen, zoals het vinden van respondenten voor onderzoek. Ervaringsdeskundigen worden aan en weer uitgezet. En komen niet verder dan vrijwilligerswerk/werken voor een cadeaubon.

We bedoelen met participatief onderzoek toch vooral het betrekken van mensen met ervaringskennis of ervaringsdeskundigen van het begin tot het eind bij onderzoek, dus in het ontwerp, het proces en de uitvoering. 
Hiermee verandert de rol van de onderzoeker meer in die van een projectleider. Een onderzoeker heeft ook een brugfunctie tussen de mensen met ervaringskennis en de systeemwereld, die andere eisen stelt. Initiatieven als onderzoeksbureau Meetellen Amsterdam zijn daartoe opgericht, maar ontmoeten vaak weerstand wanneer onderzoek hierop ingericht wordt. Argumenten van te weinig tijd en geld spelen hierbij een rol. 

Daarmee ontmoeten we de dilemma’s van tijdsdruk, middelen en ‘open staan’ aan de opdrachtgevers kant. Te vaak nog wordt participatief onderzoek gediskwalificeerd. Het gaat om obstakels van weerstand en beeldvorming. 

Wat gaat deze kring doen?

De mensen aan tafel zien de Kring Onderzoek als een manier om een netwerk in dienst van een transitiebenadering van het systeem te vormen (Jan Rotmans, van onderop) naar voorbeeld van een transitie-arena, om verandering te bewerkstelligen met ‘small wins’. 
Dit idee, gekoppeld aan communicatie daarover en mogelijk intervisie, willen we verder verkennen en er mogelijk uitvoering aan geven. Met als hoofdvraag: op welke manier wordt ervaringskennis beter benut in onderzoek? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het gaat om impact?
Het gaat er wel om de kracht in een netwerk zelf te ontsluiten en niet achterover te leunen. De vraag is opgeworpen of het een Amsterdamse netwerk moet zijn. Dit willen we niet heel sterk stellen, hoewel de locatie Amsterdam is en de vraag “is het toepasbaar in Amsterdam” wel telkens gesteld kan worden.

Volgende keer (januari 2024) gaan we het hebben over de acties binnen dit nieuw te vormen netwerk. Iedereen denkt na over wie hij of zij mee kan/wil nemen de volgende keer.

Ga naar de inhoud