Eindelijk weer een netwerkbijeenkomst van ANE!

Op 11 mei hebben we elkaar, voor het eerst in 2 jaar, weer eens kunnen ontmoeten! We waren in het schoolgebouw van EC-O in Oost, waar we door Nooshi Forozesh en haar collega’s zeer gastvrij zijn ontvangen. De aula van de school was volledig bezet door geïnteresseerden. Er hing dan ook een sfeer van gezelligheid en aandacht. 

Van het begin

De middag werd met veel enthousiasme geleid door Dini Glas. De eerste kwartiermaker Berend de Groote vertelde samen met Astrid Philips en Reinier Schippers over het ontstaan van het netwerk: vanuit een motie van Groen Links waarin gepleit werd voor een grotere en vanzelfsprekende inzet van ervaringskennis. Zo heeft ANE bijvoorbeeld grote invloed gehad op het WMO inkoopbeleid waardoor de inzet van ervaringsdeskundigen in de buurtteams een impuls heeft gekregen. Dat heeft geleid tot trainingen en de opzet van intervisiebijeenkomsten. Daarnaast zijn er met grote regelmaat colleges gegeven over uiteenlopende onderwerpen. 

naar ANE nu

Esmeralda van der Naaten gaf aan dat de eerste prioriteit van ANE ligt bij een goed functionerend stedelijk netwerk. Waarbij het vanzelfsprekend is dat ervaringsdeskundigen, bontgenoten en organisaties hun kennis delen en met als doel dat de inzet van ervaringskennis vergroot wordt. Om dat beter te faciliteren is Eric van der Eerden aangesteld als kwartiermaker/coördinator. Eric vertelde dat hij zich met name gaat richten op het goed functioneren van de verschillende kringen binnen ANE, zodat zowel organisaties, ervaringsdeskundigen en bontgenoten zich welkom voelen om deel te nemen. 

De kringen stellen zich voor!

De verschillende kringen gaven naast een korte pitch een workshop om iedereen te informeren over de inzet voor de komende tijd. 

Jamaa Taharasst gaf aan dat de kring Jongeren zich met name gaat inzetten om de stem van jongeren beter gehoord te laten worden. In de workshop bevestigde de deelnemers dat de noodzaak daarvoor groot is, en is nagedacht welke jongeren daaraan kunnen bijdragen.

De kring Nieuw Werk houdt zich, met hulp van Bram Vreeswijk, bezig met de vraag op welke manier de werkgelegenheid voor ervaringsdeskundigen gestimuleerd kan worden. Omdat dit werk relatief nieuw is én er dus ook nog weinig over nagedacht is, ligt hier een kans! Deelnemers aan de workshop werden uitgedaagd om vanuit het perspectief van financiering te kijken naar de uitdagingen die daar liggen. Dat blijkt verrassender dan verwacht! 

Mogelijk gaat deze  kring intensiever samenwerken met de kring Werk en Stage van Martin Harmelink en Ruud Post. 

Martin Stam richt zich binnen de kring Visie en Participatie met name op het manifest dat gericht is op beïnvloeding tijdens de huidige periode van coalitievorming binnen de gemeenteraad. Doel is om concrete toezeggingen van de gemeente te krijgen over de inzet van ervaringskennis. Een opvallende conclusie was dat het taalgebruik binnen dit manifest toch nog teveel gebaseerd is op het systeemdenken. 

Bij de kring Deskundigheidsbevordering met Esmeralda van der Naaten en Odette Hensen werden de deelnemers uitgedaagd mee te denken over de balans tussen noodzakelijke normen en essentiële ruimte om de ontwikkeling van ervaringskennis te stimuleren. Voorlopige conclusie is dat normering in ieder geval niet de ruimte zodanig mag beperken,  dat inspiratie en innovatie verminderen.

De kring die voorheen bekend stond als de kring ​Bondgenoten Buurtteams daagde de deelnemers uit mee te denken over de voorwaarden om een stedelijke vakgroep ervaringsdeskundigheid op te richten. ​Karin Hanekroot en Reinier Schippers stelden dat die vakgroep ​zich ook zou moeten richten op vakontwikkeling van ervaringsdeskundigen en hun bondgenoten rondom buurteams. ​Om zo door verbinding een bijdrage te leveren aan het slechten van de kloof tussen systeem en leefwereld van Amsterdammers Natuurlijk werd stilgestaan bij de vraag wat een ​dergelijke vakgroep is en werd gekeken hoe die vakgroep wordt vormgegeven en aan welke voorwaarden moet zijn voldaan.  

André van Vught meldde dat de kring Armoede in oprichting is. Deze zal zich met name richten op een beter passend beleid voor mensen in armoede. Inmiddels hebben zich 5 nieuwe deelnemers gemeld voor deze kring. 

Jij bent niet de uitzondering!

Jessica de Ruijter vertelde over een initiatief dat laat zien dat veel mensen met een uitkering ambities hebben om te werken, maar vaak te horen krijgen dat zij de uitzondering zijn. Het beeld is vaak dat mensen met een uitkering niet willen werken. Zij liet twee video’s zien van mensen die vertelden wat ze deden, en riep anderen op om ook een video (of podcast of tekst) te maken. Het idee werd geopperd om gebruik te maken van video’s om ervaringskennis een gezicht te geven bij de politieke campagne om het manifest te promoten 

Afscheid Astrid en Marcella 

Net zoals alle aanwezigen, die zich niet de uitzondering voelen, hebben Astrid en Marcella zich sterk ingezet om ervaringskennis vanzelfsprekender inzet te maken van het beleid. Daarvoor worden ze door Dini heel hartelijk bedankt met een bloemetje en een kado. 

Wat hadden we dit gemist: onder het genot van een hapje en een drankje kon iedereen weer eens lekker kletsen! 

Ben je geïnteresseerd?

Ben je geinteresseerd? Je kunt je aanmelden voor deelname aan een van de kringen! Stuur een mail aan ons info@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl.

Naar de inhoud springen