Interview met Bram Vreeswijk over het Herstel-Lab

Omdat ik enthousiast was over mijn eigen ervaringen met het praten met lotgenoten heb ik op een gegeven moment bij SCIP (onderdeel Regenboog Groep) aangeklopt met een idee voor een gezamenlijk onderzoeksproject voor en met mensen met psychische problemen. De diagnose maakte niet uit. Iedereen was welkom. We gingen het gesprek aan. En ik zette naast het middel “praten” andere creatieve middelen in om ervaringen te delen. Dit was het begin van het Herstel-Lab dat ik heb opgezet. 

In een eerdere fase van het Herstel-Lab merkte ik dat als ik niet het initiatief nam er weinig gebeurde. Ik ervoer de deelnemers als passief, en werd hier boos over. Professionals die ik sprak herkenden mijn frustratie en vertelden mij dat dit bij ons werk hoorde. “Deze doelgroep is nou eenmaal passief.” Maar dat vond ik te makkelijk. Toen ben ik een project gestart waarin activiteit en passiviteit de centrale onderwerpen zijn waaraan we werken.

Wat doe je om het onderwerp passiviteit aan te gaan binnen het Herstel-Lab?

Ik heb een programma opgesteld met vier activiteiten. De Herstelcursus: Realiseer je eigen natuur, de Herstel & Bewegingsgroep: Mijn natuur – onze natuur, het Laboratorium en in het verlengde hiervan gaat nu de kring: “Nieuw Werk” bij ANE beginnen. Dit is allemaal geïnspireerd door het denken van Spinoza. We bespreken de onderwerpen passiviteit en activiteit met elkaar. En ook de vraag hoe kan ik mijn eigen handelingsvermogen vergroten? Daarnaast hebben we veel met het lichaam gedaan. In de Herstel & Bewegingsgroep behandelen we de onderwerpen passiviteit en activiteit vanuit wat je voelt in je lichaam.

Ook is het belangrijk om te kijken naar je situatie. Wat kan er in je situatie verbeterd worden? In je persoonlijke situatie. Maar ook in je relatie tot systemen. De GGZ is een systeem. De Sociale dienst is een systeem. Schuldhulpverlening ook. We hebben in Nederland allerlei systemen ingericht die zorgen dat mensen niet dood gaan. Het voorziet in een basis. Maar mensen kunnen er ook makkelijk in vast raken en niet meer verder komen. Als je geen kansen krijgt dan kun je eindeloos aan je eigen herstel werken maar dan kom je niet verder. Stel dat je geen geld hebt voor OV en niet kunt fietsen dan worden je mogelijkheden enorm beperkt. Het is belangrijk om geld te hebben en contacten. Het liefst met mensen op posities die iets gedaan kunnen krijgen. In actie komen is beter dan boos te zijn op het systeem. 

Hoe moet ik mij Herstel-Lab voor mij zien?

Er zijn nu wekelijks bijeenkomsten van het Laboratorium waar we experimenten doen met werkvormen die herstel ondersteunen. We hebben herstel yoga gedaan en werken met een belichaamde vorm van intervisie. Ook worden er gastdocenten uitgenodigd. In de lente begint de Herstelcursus: Realiseer je eigen natuur. Dit gaat over de ideeën van Spinoza, toegepast op jouw situatie en jouw herstel. In de lente begint ook de Herstel & Bewegingsgroep weer.

Het Herstel-Lab heeft een prijs gewonnen van MIND en Zorgverzekeraar VGZ. Met het geld hiervan wil Bram een publicatie maken over “Nieuw Werk”.

Wil jij je aanmelden voor de Herstel & Bewegingsgroep of de Herstelcursus “Realiseer je eigen natuur” of meepraten in de ANE kring “Nieuw Werk”? Bel of mail Bram Vreeswijk:

E-mail: bramvre@gmail.com, Mobiel: 06-81033723

Website van het Herstel-Lab: https://ervaringswijzer.nl/wat-we-doen/herstel-lab/

Interview met Edo Paardekooper Overman over herstel en eigenwaarde:

https://www.youtube.com/watch?v=K5i8_Q9FmqM

Ga naar de inhoud