Manifest: voor een nieuw collegeakkoord

Amsterdam aan de slag met ervaringsdeskundigen

Het ANE heeft nog een keer helder geformuleerd wat er nodig is om de inzet van ervaringsdeskundigen ook werkelijk te laten plaatsvinden. Dat doen we in bijgaand manifest. Lees het , deel het en zoek ons op als je er actief mee aan de slag wilt!

Voor het volgende college

ANE wil ervaringsdeskundigheid inzetten om kracht in de leefwereld van mensen die het moeilijk hebben beter tot hun recht te laten komen. Deze specifieke rol van ervaringsdeskundigen, in samenwerking met de andere professionals, moet in de volgende raadsperiode tot verdere bloei gebracht worden.

Ervaringsdeskundigen zijn volwaardige medewerkers in de dagelijkse praktijk van hulp- en dienstverlening en beleidsontwikkeling en brengen een bijzondere expertise mee die beter ingezet moet worden. Zij kunnen door samenwerking met andere professionals en met informele krachten praktijken inclusiever, effectiever en duurzamer maken. In het manifest een paar heel concrete stappen hiervoor.

delen!

ANE deelt dit Manifest met partners, politieke partijen en ambtenaren. Onze inzet is dat wordt meegenomen in de agenda van de stad voor de komende jaren. We hopen dat het o.a. terugkomt in het programma van de nieuwe coalitie.

Op dit moment onderhandelen de politieke partijen over dat programma. Mocht je mogelijkheden om het hierbij onder de aandacht te brengen, of op een ander moment bij bestuurders, ambtenaren e.a.: heel fijn. We denken ook graag mee!

Naar de inhoud springen