Wanneer kunnen we dit? -verslag

De kring deskundigheidsbevordering organiseerde op 15 december van 10.00 – 13.00 uur een stedelijke werkconferentie.

Wat is er nodig om ervaringsdeskundigheid in je organisatie te verwelkomen?

Uitgangspunt in Amsterdam is maatwerk en aansluiten bij de leefwereld (Kernwaarden en Amsterdamse Maatwerk Methode . Een conclusie binnen ANE is dat we aan het begin staan van erkenning, waardering en goede positie van ervaringsdeskundigen.

Belangrijk is om met elkaar te weten waar we op moeten letten. Hoe weet je of iemand een goede ED is? Wat is de garantie en focus dat ervaringsdeskundigen hun werk goed kunnen doen?

Met elkaar willen hebben we verkend: hoe we om kunnen gaan met deze vragen. Kunnen we die beantwoorden? Dat deden we met elkaar in een bredere stedelijke werkconferentie, door visies en oplossingen te presenteren en te delen. 

Verslag en presentatie

Hierbij het verslag van de bijeenkomst, inclusief de opbrengst. van de workshops. Ook vind je de presentatie die Mirte Bunte gaf over de bevindingen in de parktijk van buurtteams in Nieuw-West.

Toegang: een ervaring


Bij binnenkomst werden ongemakkelijke vragen gesteld aan de aanwezigen, zoals ‘Wat komt u doen?’ of ‘Wat is uw beperking?’. Op basis daarvan werden mensen zonder nadere toelichting ingedeeld in workshop A of B.

Hoe voelde het voor de bezoekers om zo verwelkomd te worden? Een aantal reacties:

 • ‘Werkt confronterend.’
 • ‘Ik word er chagrijnig van: ik ben niet mijn gipsen poot, ik heb er een.’
 • ‘Wist niet zo goed wat ik van deze vraag moet vinden.’
 • ‘Ik werd geraakt: gaat het om mijn huidskleur, mijn uiterlijk of iets anders?’
 • ‘Mij werd gevraagd “Heb je een beperking?”. Ik dacht: wat attent, willen ze rekening houden met mij? Ik vond vooral de vraag “Wat kom je doen?” onaardig.
 • ‘Nogal een verschil of je vraagt “Heb je een beperking?”, of “Wat is je beperking?”.
 • ‘Ik heb geantwoord: ik heb alleen maar beperkingen.’
 • ‘Het begrip beperking is denigrerend.’
 • ‘Ik word in de maling genomen.’
 • ‘Hoezo deze vraag? Ik werd er emotioneel van.’

De reden dat deze vragen gesteld werden, is dat ervaringsdeskundige medewerkers heel vaak de vraag krijgen waaróm ze dan ervaringsdeskundig zijn. Daarnaast maakt het duidelijk dat iemand verwelkomen (en de manier waarop je verwelkomd wordt) essentieel is.

Uitkomsten onderzoek

Na de workshops gaf Mirte Bunte van Buurtteam Amsterdam Nieuw-West een korte presentatie over de uitkomsten van een onderzoek naar de samenwerkingservaringen binnen haar buurtteam tussen ervaringsdeskundige medewerkers en andere professionals. 
(Download hier de presentatie)

De belangrijkste conclusies uit dat onderzoek:

 • – De meerwaarde van ervaringsdeskundige medewerkers wordt gezien:       rolmodel, brugfunctie en signaleren van systeemfouten.
 • – Er is behoefte aan duidelijkheid op gebied van taken, functie, samenwerking. Veel professionals hebben al een stoel (weten wat er van hen verwacht wordt), de stoel van ervaringsdeskundige medewerkers staat er nog niet.
 • – Er moet meer ruimte komen in het systeem, signalen uit overleggen kunnen beter worden opgepakt, meer aandacht voor de vraag wat je collega nodig heeft.

Iedereen is het wel eens over de waarde van ervaringsdeskundigheid. In een open gesprek gaan (tussen collega’s en ervaringsdeskundigen onderling) over de onderliggende waarden is belangrijk. Wat heb jij nodig om je werk te kunnen doen?

Volgende stappen

Het belang van kennis delen met elkaar staat voorop. Een rolomschrijving is belangrijk, niet een functieomschrijving. Niet alleen de ervaringsdeskundigen komen verandering aanjagen, maar alle betrokkenen binnen de organisatie; het is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Uit de discussie over differentiatie volgt dat het er niet om gaat iedereen in een bakje te gooien. Het gaat erom (levens)ervaring mee te laten tellen en wegen.

De tijd zit mee: met de Amsterdamse maatwerkmethode en een gemeente die vraagt om zo te werken. Laat horen wat je nodig hebt, want dit is het moment om te gaan transformeren!

We stellen vast dat de gesprekken die op deze dag gevoerd werden, heel helpend zijn. Graag meer van deze ontmoetingen! Met dank aan alle aanwezigen.

Ga naar de inhoud