Over ANE

Ervaringskennis van grote waarde
De kennis die Amsterdammers door hun ervaring hebben opgedaan, is van grote waarde voor andere Amsterdammers. ‘Betrek ervaringsdeskundigen actief bij de uitvoering en ontwikkeling van beleid’, stelt het Amsterdams Stadsbestuur daarom.

Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis is ontstaan vanuit een behoefte.
Amsterdam wil ervaringskennis benutten in zorg en dienstverlening. Het is de wens van de gemeente dat de verschillende mensen en partijen zich hiertoe verbinden in de stad.

Een open netwerk en coöperatie
Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) is een open netwerk – los van bestaande structuren- van ervaringsdeskundigen, ambtenaren en andere professionals en komt voort uit het initiatiefvoorstel “Hup ervaringsdeskundigen” (2019). Het kennisnetwerk is niet ‘nieuw’. Het bouwt voort op en verbindt de ervaring en kennis die er al is in de stad. De zeggenschap over het netwerk is geregeld via de kringen en kartrekkers.

Meer weten, kijk hier:

ANE
Stichting ANE

Ga naar de inhoud