Amsterdams Netwerk Ervaringskennis

Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis is een snel groeiend netwerk van ervaringsdeskundigen, ambtenaren én andere professionals. Het netwerk streeft naar ‘een grotere inbreng van ervaringsdeskundigen in beleid en uitvoering’. Want hoe het is om gebukt te gaan onder schulden, te moeten leven in armoede, met een fysieke of psychische beperking, of verslaafd te zijn, dat leer je niet uit een boekje. Het is de levenservaring van Amsterdammers zelf!

Een open netwerk
Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) is een open netwerk – los van bestaande structuren- van ervaringsdeskundigen, ambtenaren en andere professionals en komt voort uit het initiatiefvoorstel “Hup ervaringsdeskundigen” (2019). Het kennisnetwerk is niet ‘nieuw’. Het bouwt voort op en verbindt de ervaring en kennis die er al is in de stad. De zeggenschap over het netwerk is geregeld via de kringen en kartrekkers.

Wat doet het ANE?
Het ANE streeft naar een gelijkwaardige positie voor ervaringskennis en ervaringsdeskundigen in het sociaal domein. Iedereen die vrijwillige meedoet noemen we bondgenoten.
Met werkgroepen in kringen werken we actuele thema’s rond ervaringskennis- en deskundigheid uit. De mensen die de kringen leiden noemen we kartrekkers. In een kartrekkersoverleg delen we in wat er gebeurt in de verschillende kringen.
Door het werken en kringen dragen we zorg voor  kennisdeling tussen ervaringsdeskundigen, ambtenaren en andere professionals. Dat doen we ook door colleges en andere bijeenkomsten te organiseren. Deze colleges staan voor alle geïnteresseerden open.

De ANE kwartiermakers (wegbereiders):
Eric van der Eerden, Bram Vreeswijk, Jamaa Taharrasst, Reinier Schippers


Oude en nieuwe kartrekkers:
Reinier Schippers
Martin Stam
André van Vught
Berend de Groote
Dini Glas
Bram Vreeswijk
Esmeralda van der Naaten
Karin Hanekroot
Jamaa Taharrasst
Ruud Post
Patrick Theunissen
Bianca Grootfaam
Douwe Veenstra
Marlou Ruiter
Dayenne Tempo
Jaap Prummel
Erwin Mulder


Communicatie:
nieuws@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl

Visie
ANE is een open netwerk voor iedereen die een sterkere positie van ervaringskennis en ervaringsdeskundige in Amsterdam belangrijk vindt. Betere oplossingen voor hardnekkige problemen vereisen samenwerking tussen burgers en overheid en ervaringskennis is daartoe de sleutel! Dat is de visie van het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE).

Publicaties
Inmiddels zijn uitkomsten ook gepubliceerd. Op deze plek verzamelen we publicaties vanuit het Netwerk. Dat kunnen adviezen zijn, maar ook presentaties of notities. Zoek je iets, maar vind je het niet? Neem dan contact met ons op: info@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl.

Ga naar publicaties

Link voor kartrekkers

Ga naar de inhoud