Over ANE

Wie zijn het ANE?
Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis is een snel groeiend netwerk van ervaringsdeskundigen, ambtenaren én andere professionals. Het netwerk, nu nog aangejaagd door een groep kartrekkers, streeft naar ‘een grotere inbreng van ervaringsdeskundigen in beleid en uitvoering’. Want hoe het écht is om gebukt gaan onder schulden, te moeten leven in armoede, met een fysieke of psychische beperking, of verslaafd te zijn, dat leer je niet uit een boekje. Het is de levenservaring van Amsterdammers zelf!

Een open netwerk
Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) is een open netwerk – los van bestaande structuren- van ervaringsdeskundigen, ambtenaren en andere professionals en komt voort uit het initiatiefvoorstel “Hup ervaringsdeskundigen” (2019). Het kennisnetwerk is niet ‘nieuw’. Het bouwt voort op en verbindt de ervaring en kennis die er al is in de stad.

De ANE kwartiermakers (wegbereiders):
Reinier Schippers
Astrid Phillips
Berend de Groote
Esmeralda van der Naaten

De (oorspronkelijke) werkgroep trekkers:
Reinier Schippers
Eric van der Eerden
Martin Hamelink
Martin Stam
André van Vught
Dini Glas
Bram Vreeswijk
Astrid Philips
Esmeralda van der Naaten

Communicatie:
Matthijs Post

Ervaringskennis van grote waarde
De kennis die Amsterdammers door hun ervaring hebben opgedaan, is van grote waarde voor andere Amsterdammers. ‘Betrek ervaringsdeskundigen actief bij de uitvoering en ontwikkeling van beleid’, stelt het Amsterdams Stadsbestuur daarom. Echter zoveel Amsterdammers, zoveel ervaringen. En wat maakt een ervaring tot kennis? En wat maakt kennis tot deskundig? Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis brengt Amsterdammers met hun schat aan persoonlijke ervaringskennis samen én verder.

Wat doet het ANE?
Het ANE streeft naar een gelijkwaardige positie voor ervaringskennis en ervaringsdeskundigen in het sociaal domein. Met werkgroepen werken wij actuele thema’s rond ervaringskennis- en deskundigheid uit. We adviseren hierover het stadsbestuur. Daarnaast dragen we zorg voor  kennisdeling tussen ervaringsdeskundigen, ambtenaren en andere professionals door colleges en andere bijeenkomsten te organiseren. Deze colleges staan voor alle geïnteresseerden open.

Publicaties
Op deze plek verzamelen we publicaties vanuit het Netwerk. Dat kunnen adviezen zijn, maar ook presentaties of notities. Zoek je iets, maar vind je het niet? Neem dan contact met ons op: info@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl.

Ga naar publicaties