Werkgroep competentie ontwikkeling

Leidraad competentie ontwikkeling

Vanuit de werkgroep competentie ontwikkeling is gewerkt aan wat de essentie is voor opleidingen voor ervaringsdeskundigen. Dit heeft geleid tot een leidraad, waarmee het leren in de praktijk centraal gesteld wordt.

Download hier de leidraad competentie ontwikkeling.