Deskundigheidsbevordering

Trekkers:
Odette Hensen
Esmeralda van der Naaten

Thema
Zorg dragen voor passende opleidingsplaatsen voor mensen met ervaring, zowel voor beroepskrachten als voor vrijwilligers.

Doelstelling

Doel is dat iedereen die zich wil inzetten als ervaringsdeskundige in Amsterdam, op een goede manier kan werken aan de competenties die hij of zij nodig heeft.

Kring

Met de werkgroep is vorig jaar goed gewerkt. Conclusies daaruit staan in de leidraad als levend document, waarin de praktijk en lerende community centraal staan. Ervaringsdeskundigheid ontwikkel je samen met anderen en in de praktijk; het is levenslang leren. Om die praktijk te stimuleren is het belangrijk om helder te hebben wat de rol is of kan zijn van een ervaringsdeskundige.

Signalen

Ondertussen wordt er in de stad gewerkt aan kwaliteit (o.a. leerlijn ED in buurtteams), werk- en stageplekken en het delen (o.a. CollegED, Herstel Werkt) van een divers aanbod voor herstel, ontwikkeling van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid.

We signaleren dat sommige rollen belangrijker worden (de brugfunctie, rolmodel), in de praktijk van bijvoorbeeld buurtteams. De samenwerking en het samenspel binnen teams vragen aandacht. Dat heeft in de ontwikkeling van de teams soms nog geen prioriteit zo lijkt het.

Het toepassen van de rollen in de praktijk vraagt om heldere afspraken over de functie, taken en opleiding. Zo wordt de inzet en kwaliteit van ervaringsdeskundigen versterkt, en is er aandacht voor het kwartiermaken voor de rol die ervaringsdeskundigen kunnen vervullen. En dat niet alleen; ook een gemeenschappelijke taal om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Van rollen naar profielen

We willen in 2021 hieraan gaan werken:

  • Kunnen we de verschillende rollen vertalen naar profielen?
  • Kunnen we de profielen vertalen in competentieprofielen?

Doel is om duidelijkheid te kunnen bieden aan mensen met ervaringskennis en (potentiƫle) werkgevers. Door het afstemmen van rollen, gevraagde competenties en de benodigde deskundigheidsbevordering, willen we werken aan een heldere communicatie.

We werken hier aan in 1 of 2 bijeenkomsten, en stemmen de inhoud af met de kring Werk en stage. Meedoen? Je bent van harte welkom. Neem contact met ons op via info@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl.

Leidraad competentie ontwikkeling

Vanuit de kring competentie ontwikkeling is gewerkt aan wat de essentie is voor opleidingen voor ervaringsdeskundigen. Dit heeft geleid tot een leidraad, waarmee het leren in de praktijk centraal gesteld wordt.

Download hier de leidraad competentie ontwikkeling.

Ga naar de inhoud