Inkoop & Aanbesteding

“Wanneer doet de aanbieder het goed in de ogen van ervaringsdeskundigen”.

Trekkers:
Eric van der Eerden
Reinier  Schippers

Thema
Verscherpte de eisen bij aanbesteding van zorg en jeugdhulp ten aanzien van een vergrootte zeggenschap van mensen.

Doelstelling
Waarborgen van gebruikers- betrokkenheid ten behoeve van een voor de gebruiker meer passend ervaren aanbod. Verscherpte eisen bij aanbesteding van zorg en jeugdhulp ten aanzien van een vergrootte zeggenschap van mensen.

Aan de ANE kring “Inkoop & Aanbesteding” nemen diverse ervaringsdeskundigen deel.

De gemeente Amsterdam organiseert de dienstverlening voor Amsterdammers die aangewezen zijn op ondersteuning (de Wet Maatschappelijke Opvang –WMO-). Denk hierbij aan de buurtteams waar men straks terecht kan voor allerlei vragen. Maar ook aan  Beschermd Wonen en Specialistische Zorg. De huidige contracten met aanbieders lopen in 2021 af. De inkoop van de gewenste dienstverlening wordt nu door de gemeente voorbereid. 

Natuurlijk is het belangrijk dat er goede dienstverlening wordt ingekocht, bij goede organisaties. Daarom is er een  “gunnings- en selectiecriterium opgesteld”. Dit zijn de voorwaarden waaraan men moet kunnen voldoen om een opdracht van de gemeente te kunnen krijgen.

Aan de hand van deze voorwaarden (het criterium) wordt bepaald welke organisaties de opdrachten krijgen (en welke niet!). Hier is veel geld mee gemoeid. Het gaat om grote belangen van die organisaties.  De gemeente vindt het belangrijk dat ervaringsdeskundigen,  meehelpen om deze voorwaarden op te stellen en heeft daarom ANE gevraagd om te adviseren. Zodat het belang van de “gebruiker‘ (de Amsterdammer) een stem krijgt! 

Een mooi resultaat

Met onze ANE kringen “Buurtteams” en “Inkoop & Aanbesteding” hebben wij volop meegedacht over de buutteams en de inkoop van de WMO voorzieningen Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang. Inmiddels is alles uitgewerkt en klaar voor verdere publicatie. 

Veel van hetgeen wij besproken en geadviseerd hebben, is in de stukken terug te vinden. Een mooi resultaat.

Mogelijk zijn er nog best dingen te vinden, die vanuit onze optiek nog beter gekund hadden. Maar al met al is dit een resultaat, dat een half jaar geleden niet voor mogelijk werd gehouden. Een resultaat dat te danken is aan de geweldige inzet van de kringleden. Chapeau!

Is het hiermee klaar?  

Nee. Nu ook de raad goedkeuring verleend heeft, gaat het werkelijke inkoop/subsidiëring traject van start. Ook in dit traject zal het ANE weer betrokken zijn.

Download hier de wethoudersbrief over het uitvoeringsbesluit ‘Buurtteams’ en ‘inkoop aanvullende Wmo’ met afhandeling moties.