Buurtteams Bondgenoten

Kartrekkers
Patrick Theunissen, Karin Hanekroot

Thema
Ontwikkeling van de rol en positie van ervaringsdeskundigen in de Amsterdamse buurtteams.

Praktisch
De kring komt momenteel 1x per maand bij elkaar. Altijd op de derde vrijdag van de maand om 10.00 uur in buurthuis de Boomspijker. Nieuwe deelnemers zijn welkom. Lees hier meer over de actuele stand van zaken.

Contact
Patrick Theunissen: patrick.theunissen@buurtteamamsterdamcentrum.nl
Karin Hanekroot: karin@vrijwilligersacademie.net

Onderschrijf jij de verklaring “stimuleer ervaringsdeskundigheid”?
We vinden het belangrijk dat ervaringsdeskundige buurtteammedewerkers gelijkwaardig worden opgenomen worden in de ABC functie indeling voor buurtteams. Lees hier de Verklaring en het verslag over de uitkomst.

Kring

Vanuit het ANE netwerk zijn we aan de slag met de opdracht van de gemeente om samen met de gemeente, de buurtteamorganisaties, hun partners én ervaringsdeskundigen, bij te dragen aan een sterke positie van ervaringsdeskundigheid in de buurtteams.

In de nieuwe buurtteams werken ook ervaringsdeskundigen. Omdat dit een (relatief) nieuwe functie is voor alle betrokkenen, is het belangrijk om tijd te maken voor kennisontwikkeling. ANE gaat zich inzetten op:

  1. het versterken van ervaringsdeskundigen werkzaam in buurt- en wijkteams
  2. het ontwikkelen van praktijkkennis ‘ervaringsdeskundigheid in buurtteams’
  3. verbinding maken met de buurtteamontwikkeling in Amsterdam.

Wat gaan we doen?

ANE gaat hiervoor een gezamenlijk en vooral praktisch “bondgenootschap” organiseren.  Dat doen we door middel van regelmatige (intervisie) bijeenkomsten voor ervaringsdeskundigen die aan de slag zijn in de buurtteams, maar ook voor alle betrokkenen (andere professionals, (buurtteam)organisaties, en gemeente):

  • een stedelijke intervisiegroep ED in buurtteams
  • de kring bondgenoten ‘ED in buurtteams’, in de vorm van netwerkbijeenkomsten.
  • focusgroepen om met elkaar te onderzoeken wat er in de stad gebeurt en nodig is om ervaringsdeskundigheid optimaal te benutten.

Advies aan de gemeente Amsterdam
ANE adviseert en draag bij aan de ontwikkeling van het werkkader voor buurtteams met betrekking tot de ervaringsdeskundige buurtteam medewerkers. Daarbij bouwen we voort op de ervaring die eerder werd opgedaan en het advies (februari 2022) aan de gemeente. Zie hier de eerdere versie van het advies (september 2020) aan de gemeente.
Ga naar de inhoud