Kring Verbondsteams

Trekker:
Reinier Schippers

Thema
Ontwikkeling van de gemeente tot inclusieve werkgever, die de inzet van ervaringsdeskundigen waardeert met echte banen.

Doelstelling
Experimenteer met de inzet van ervaringsdeskundigen in verschillende rollen in de verbondsteams als “test” voor de buurtteams.

Advies aan de gemeente Amsterdam
Inmiddels lopen de verbondsteams op hun einde. Er is veel ervaring opgedaan in het samenwerken van zorgprofessionals met professionele ervaringsdeskundigen in deze toekomstige buurtteams. En we hebben onze bevindingen over hoe ervaringsdeskundigen in een buurtteam kunnen werken in een advies aan de gemeente overhandigd.

ERVARINGSDESKUNDIGHEID BINNEN ONTWIKKELING BUURTTEAMS

Een belangrijke beweging om het werken in wijken anders te organiseren is die van wijkzorgallianties naar het werken in buurtteams. Het is de bedoeling om met deze buurtteams de zorg zichtbaar, herkenbaar en dichterbij de Amsterdammer te organiseren. Met als doel beter aansluiten op de behoeftes. Het Verbond van 100 vormt een eerste stap in deze ontwikkeling. Het nieuwe Amsterdamse Netwerk Ervaringskennis is gevraagd om de betrokkenheid van ervaringsdeskundigheid in de nieuwe buurtteams te organiseren. Reinier Schipper zet als projectleider samen met anderen zijn tanden in deze missie. We gingen bij hem langs.

Wat gebeurt er binnen het Verbond van 100?

‘In vier zogenaamde Verbondsteams werken de buurtteams alvast in een nieuwe en andere samenstelling. Het zijn multidisciplinaire teams die qua werkwijze getraind worden door het Instituut voor Publieke Waarden (IPW). De teams beschikken onder andere over een speciaal budget voor maatwerk. Daarmee kunnen ze in complexe situaties doorbraken voor Amsterdammers realiseren. Door hun contacten in de buurt vormen ervaringsdeskundigen een natuurlijke aansluiting op de informele netwerken in de wijk.’

Hoe draagt ervaringsdeskundigheid bij aan de ontwikkeling van nieuwe buurtteams?

‘Er werken per Verbondsteam twee getrainde vrijwillige ervaringsdeskundigen mee aan de ontwikkeling van de nieuwe buurtteams. Zij nemen als volwaardig teamlid mee aan de casuïstiekbespreking en leveren een bijdrage aan het (door)ontwikkelen van de werkwijze in team en buurt. Bijzondere rol van de ervaringsdeskundige teamleden is dat ze het cliëntenperspectief voorop blijven stellen in het team. Door hun contacten in de buurt vormen zij ook een natuurlijke aansluiting op informele netwerken in de wijk. Zo leveren zij een bijdrage aan het ontsluiten van ‘stille’ ervaringskennis.’

Hoe is de uitwisseling van ervaringen georganiseerd?

‘De ervaringsdeskundigen van de vier Verbondsteams reflecteren samen op hun werk en positie. We doen dat door middel van regelmatige intervisies. Op die manier leer je van elkaar en kun je elkaar versterken. De Verbondsteams zijn een ideale ontwikkelpraktijk voor de inzet van ervaringsdeskundigheid.’

Vragen?

Voor vragen over ervaringsdeskundigheid binnen de Verbondsteams kun je contact opnemen met Reinier Schipper.

Heb je vragen over de ontwikkelingen van ervaringsdeskundigheid binnen de gemeente Amsterdam dan kun je contact opnemen met Berend de Groote, verbindingsambtenaar ervaringsdeskundigheid.

Bezoek aan Utrecht

In februari brachten mensen uit het netwerk een bezoek aan de programmaregisseur Wijkteams in Utrecht. Daar hebben we allerlei vragen kunnen stellen.

Hoe ging de vorming van wijkteams mét ervaringsdeskundigen daar? Waar liep men tegenaan en welke oplossingen vond men?

Download een kort verslag van dit bezoek

Skip to content